สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ World Englishes
    
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ
  • เรียนภาษาอังกฤษ
  • เรียนภาษาอังกฤษ
  • เรียนภาษา
  • เรียนภาษา
  • สอนภาษา
  • ภาษาอังกฤษ

V: Private Course (หลักสูตรเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรือต้องการเรียนเป็นกลุ่มส่วนตัว หลักสูตร Private ของ World Englishes มีจุดเด่นคือทางสถาบันสามารถออกแบบเนื้อหาเฉพาะให้ตรงกับจุดประสงค์ของผู้เรียนได้สมัครเรียน
School