สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ World Englishes
    
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ

กิจกรรม

22 สิงหาคม 2559

บรรยากาศห้องเรียน

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน class ต่างๆ ที่สนุกสนานและเป็นกันเอง เพื่อให้ทุกคนรู้สึกสนุกกับกาเรียนภาษาอังกฤษ